Projekt Erasmus +

Nasza szkoła bierze udział w projekcie Erasmus Plus - Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk, który będzie realizowany w latach 2015-17. W projekcie pod tytułem "Be Healthy, Be Natural, Be Smart" - Bądź zdrowy, bądź naturalny, bądź mądry" uczestniczy siedem państw: Polska, Grecja, Włochy, Turcja, Rumunia, Portugalia oraz Hiszpania. Szkolnymi koordynatorami projektu są: p. Elżbieta Sawa, nauczycielka biologii i p. Grzegorz Miklaszewski, nauczyciel języka angielskiego.

Uczennica naszej szkoły, Natalia Zalewska przygotowała logo projektu "Bądź zdrowy, bądź naturalny, bądź mądry", które w wyniku zwycięstwa w konkursie stało się znakiem całego projektu międzynarodowego. Ponadto w konkursie na najlepszą pracę pisemną w języku angielskim "The importance of Health zwyciężyli Hubert Szulc, Dominika Frączek i Monika Sobiesiak.


Rodzina Szkół im. Jana Pawła II

Pomysł zrzeszenia szkół noszących imię Jana Pawła II zrodził się w 1998 roku w Zespole Szkół Integracyjnych im. Jana Pawła II w Radomiu. W związku z zbliżającą się wizytą Ojca Świętego w Polsce rozpoczęto poszukiwania w całej Polsce szkół im. Jana Pawła II. Owocem tych poszukiwań było spotkanie z Papieżem w Łowiczu 14 czerwca 1999 roku 35 szkół noszących im. Jana Pawła II. Od tego momentu rozpoczęła się intensywna współpraca ogarniająca coraz więcej placówek, integrująca dyrekcje, nauczycieli, katechetów oraz uczniów tych szkół. Celem Stowarzyszenia Szkół im. Jana Pawła II jest wspieranie wszechstronnego rozwoju młodzieży tych szkół, wychowanie w oparciu o wartości głoszone przez Patrona, prowadzenie działań mających na celu popularyzację postaci, twórczości i życia papieża Jana Pawła II, integracja środowisk związanych z osobą Papieża Polaka. Cele te stowarzyszenie realizuje m.in. przez prowadzenie działalności rozwijającej u młodzieży zainteresowania intelektualne, artystyczne, sportowo-rekreacyjne i turystyczne, uczestnictwo w uroczystościach, świętach narodowych i patriotycznych, prowadzenie działalności wydawniczej. Nasze Gimnazjum dołączyło do Rodziny Szkół im. Jana Pawła II w 2004 roku.Szkoły partnerskie

Współpraca z hiszpańską szkołą I.E.S. Mencía López de Haro rozpoczęła się 2 kwietnia 2016 roku w ramach projektu "Be Healthy, Be Natural, Be Smart" - Bądź zdrowy, bądź naturalny, bądź mądry" realizowanego w strukturze programu Erasmus+. Wówczas młodzież wraz z nauczycielami: p. Elżbietą Sawą i p. Grzegorzem Miklaszewskim wyjechali na pierwszą wymianę. Rewizyta 28 uczniów i 14 nauczycieli z: Portugalii, Hiszpanii, Włoch, Grecji, Rumunii i Turcji miała miejsce między 30 maja a 5 czerwca 2016 roku, podczas której młodzież uczestniczyła w licznych zajęciach oraz poznawała kulturę naszego regionu i najważniejsze zabytki.

Współpraca z włoską szkołą Scuola Media Statale "Don Salvatore Vitale" rozpoczęła się 10 stycznia 2016 roku w ramach projektu "Be Healthy, Be Natural, Be Smart" - Bądź zdrowy, bądź naturalny, bądź mądry" realizowanego w strukturze programu Erasmus+. Wówczas młodzież wraz z nauczycielami: p. Elżbietą Sawą i p. Grzegorzem Miklaszewskim wyjechali na pierwszą wymianę.

Współpraca z hiszpańską szkołą IES Antonio Machado de Henares rozpoczęła się 7 maja 2013 roku. Wówczas młodzież wraz z dyrekcją i nauczycielami wyjechali na pierwszą wymianę, która w następnych latach była kontynuowana. We wrześniu, po raz pierwszy odwiedzili nas goście z Hiszpanii, którzy uczestniczyli w wielu spotkaniach, zwiedzając najważniejsze atrakcje Lublina i regionu.

Współpraca z portugalską Escola Preparatória Nuno Gonçalves rozpoczęła się 4 marca 2017 roku. Wówczas młodzież wraz z dyrekcją i nauczycielami wyjechali na pierwszą wymianę.